Image
LOADING
Image

Prowadzenie analiz tylko i wyłącznie w obrębie funkcjonowania własnej firmy, w większości przypadków pozostawia jedynie niekompletne wyniki. Jeżeli nie jest poparte badaniami otoczenia rynkowego, takich wniosków nie da się osadzić we właściwym kontekście. To właśnie dlatego dogłębna wiedza na temat pozycji rynkowej na tle konkurencji jest podstawą skutecznego rozwoju! W szerszej perspektywie takie działania zwiększają szansę podejmowania właściwych decyzji strategicznych!

Monitoring działań konkurentów na rynku powinien mieć charakter stały. Dzięki profesjonalnej analizie możemy sprawnie wpisywać się w prognozę i trendy rynkowe. Badanie konkurencji to punkt wyjścia w przypadku:

  • tworzenia biznesplanu,
  • wejścia do nowej branży,
  • dokonywania segmentacji klientów,
  • wprowadzania nowego produktu na rynek.

Co możemy zaoferować?
Analizę rynku

Nasze działania obejmują obszary tj. analiza danych internetowych, spotkania z grupą docelową, próby sprzedaży oraz zebrania informacji od opiniotwórczych liderów branżowych. W zależności od potrzeb klientów przystosowujemy działania tak, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki.

Dysponujemy zespołem ekspertów, który prowadzi badania zarówno w formie desk research, jak i próby sprzedażowe na specjalnie wyselekcjonowanych grupach!

Podejmując współpracę, najpierw ustalamy cel oraz zakres badania, następnie tworzymy plan i przedstawiamy go klientowi. Gdy wszystko jest już ustalone, przystępujemy do badań, na podstawie których tworzymy raport. Na końcu wspólnie z klientem omawiamy wyniki i szukamy najlepszych rozwiązań.

Spotkania fokusowe

Badania FGI (Focus Group Interview) to jedna z form badań konsumenckich. Focusy polegają na tworzeniu grup dyskusyjnych w warunkach laboratoryjnych. Grupa badanych zostaje wybrana na podstawie klucza i posadzona w pokoju, gdzie pod czujnym okiem kamer i mikrofonów rozmawia się na podane tematy. Nad prawidłowym przebiegiem badań czuwa moderator, który naprowadza rozmówców na kwestie kluczowe z punktu widzenia badaczy.

Badania fokusowe pozwalają w sposób jakościowy sprawdzić potrzeby klientów. Badani dyskutują na tematy ważne z perspektywy marki i wyrażają swoje opinie o produktach, czy konkretnych rozwiązaniach marketingowych. Opracowując raport z takich badań, mamy szansę przedstawić klientowi bardzo cenne informacje dotyczące jego biznesu.

Badania CAWI

Computer assisted web interviewing to najpopularniejsza forma zbierania danych ilościowych. Pozwala dotrzeć do bardzo dużej grupy osób i pozyskać dane, które po odpowiedniej obróbce, dadzą rzetelny ogląd na sprawdzane zagadnienia. Specjalizujemy się w prowadzeniu badań konsumenckich, które wykorzystujemy również w przypadku naszych własnych projektów (Vedabook, Cliphone).  

Dane przedstawiamy w postaci czytelnych raportów, które prezentujemy klientom i wspólnie analizujemy. Taki raport z badań konsumenckich to również doskonała karta przetargowa w przypadku starań o dofinansowania, czy pozyskiwaniu sponsorów!

Badania satysfakcji i lojalności

Podążając za dewizą, że najlepszy klient to zadowolony klient, firmom, z którymi współpracujemy, chcemy przedstawić, że lojalność konsumencka to niezwykle ważny aspekt strategii sprzedażowej. By nie być gołosłownym, wdrożyliśmy specjalny model badań konsumenckich, które sprawdzają, w jakim stopniu klienci byliby skłonni kupić dany produkt lub zamówić daną usługę.

Tworzymy raporty oparte o informacje zwrotne z rynku, dzięki czemu nasi klienci mogą lepiej dostosowywać ofertę, co jednoznacznie wpływa na wzrost sprzedaży. Ważna jest także lojalność względem marki – klient zadowolony z jakości staje się klientem powracającym, a to właśnie na takich osobach bardzo często opiera się większość przychodów.

Analiza danych

Jeżeli zarząd firmy ma świadomość tego, że analiza danych to kluczowy element strategii działania jest to już niewątpliwie połowa sukcesu. Jednak, czy wiemy, jak przeprowadzać takie badania? Może w tym przypadku warto skorzystać z doświadczenia firm zewnętrznych?

Naszym klientom pomagamy lepiej zrozumieć mechanizmy rządzące ich branżą! Posiadamy ponad 20 lat doświadczenia w konsultingu biznesowym, a podczas tego czasu wprowadziliśmy na rynek wiele firm i produktów. W tym momencie jednak nie kończy się zakres naszych kompetencji! Prowadzimy szeroko zakrojoną analizę danych i to właśnie na jej podstawie sprawdzamy skuteczność założeń zarówno naszych, jak i klientów!

Przygotowanie raportów

Mamy świadomość, że działania związane z prowadzeniem badań konsumenckich, czy skomplikowaną analizą danych nie muszą być jasne dla wszystkich przedsiębiorców. To właśnie dlatego opracowaliśmy nasz specjalny system raportowania, dzięki któremu w możliwie najprostszy sposób przedstawiamy wnioski z prowadzonych działań.

Raport tworzymy w oparciu o metody zbierania i analizy danych, które stosujemy od wielu lat. Warto zaznaczyć, że działamy globalnie, dlatego jesteśmy w stanie audytować również firmy funkcjonujące na rynkach międzynarodowych! Taki raport pozwala wprowadzać zmiany do strategii biznesowej firmy i optymalizować działania tak, by te przynosiły, jak najlepsze efekty!